Filologia angielska – czy warto ją studiować?

Filologia angielska – czy warto ją studiować?

To czas bardzo napięty dla maturzystów. Kończą swą drogę edukacyjną w szkole średniej, przystępują do egzaminu dojrzałości i zastanawiają się już jaki kierunek studiów wybrać, w którą stronę należy pójść. Wiele osób marzy o studiowaniu filologii angielskiej. Warto więc dokładnie zaznajomić się z ich specyfiką i programem nauczania, a dopiero później podjąć ostateczną decyzję. Co zatem należy wiedzieć na temat tych studiów?

Filologia angielska studia – istotne informacje

Na początku najlepiej wyjść od tego, że filologia angielska studia nie są intensywnym kursem języka obcego. Studia te nie uczą języka. Filologia skupia się głównie na nauce o języku, zdobywa się wiedzę na temat literatury i kultury danego regionu językowego. Filologia angielska nie służy opanowaniu języka na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście dzięki nim zdolności językowe ulegną znacznej poprawie, jednakże nie można traktować tego kierunku jako kursu językowego. Wiele osób jest nieświadomym tego faktu, więc często rezygnują po pierwszym semestrze czy roku. Kolejne, co należy podkreślić to, że większość przedmiotów wykładanych jest w języku angielskim. W języku ojczystym wykładane są jedynie takie przedmioty, które są wspólne dla wszystkich, takich jak filozofia czy łacina. Jeśli filologia angielska jest nauczycielska należy przygotować się również na przedmioty związane z emisją głosu, psychologią, pedagogiką, technologią informacyjną czy podstawami prawa oświatowego.

Filologia angielska – czy warto ją studiować?

Przedmioty realizowane w ramach filologii angielskiej

Będąc na anglistyce warto przygotować się na pewne bloki tematyczne, które stanowią program studiów. Jednym z nich jest Praktyczna nauka języka angielskiego, która obejmuje laboratorium fonetyczne, gramatykę praktyczną, rozumienie tekstów pisemnych i ustnych, konwersacje oraz sprawności zintegrowane. Występują również przedmioty związane z literaturą i kulturą, a mianowicie literatura brytyjska, literatura amerykańska, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia Anglii i USA. Trzeci blok zwykle stanowią przedmioty związane z językiem czyli gramatyka opisowa, historia i odmiany języka, językoznawstwo oraz translatoryka. Decydując się na specjalizację nauczycielską trzeba mieć świadomość występowania dodatkowo przedmiotów dla przyszłych nauczycieli. Mowa tutaj o metodyce nauczania języków obcych, pedagogice czy psychologii.

Studia filologiczne – odbiorcy

Na studia z filologii angielskiej powinni aplikować maturzyści, którzy są otwarci i ciekawi świata, lubiący się uczyć i ceniący sobie systematyczność. Filologia pochłania masę czasu przeznaczoną na naukę, częste kolokwia czy czytanie lektur. Studenci filologii angielskiej spędzają ogromną ilość czasu na uczelni, więc często kłóci się to z aktywnym życiem towarzyskim. Na tych studiach nie warto gromadzić sobie zaległości, gdyż bardzo trudno później je nadrobić, stąd wymagane jest zdyscyplinowanie u przyszłych kandydatów. Są one dedykowane osobom, które chcą w przyszłości uczyć języka angielskiego bądź zostać zawodowym tłumaczem.

 

 

Podobne artykuły