Świat sterowany przez Internet

Świat sterowany przez Internet

Mimo, iż elektroniczna rekrutacja do placówek edukacyjnych funkcjonowała już w naszym kraju to do tej pory nie było tak, by można ją w pełni przeprowadzić z poziomu laptopa/smartfona. Pierwszym miastem, które wdrożyło tę koncepcję jest miasto Mielec.

Pełna rejestracja przez Internet

Od kilku lat w momencie rejestracji elektronicznej do szkół czy przedszkoli można ją było dokonać jedynie na etapie wniosku, który po wydrukowaniu trzeba było osobiście złożyć w sekretariacie placówki edukacyjnej. Dzięki działaniom Asseco Data Systems, którzy dokonali integracji systemu rekrutacji z Profilem Zaufanym można całkowicie wyeliminować dokumentację papierową. Pionierem tego rozwiązania w Polsce był Urząd Miejski w Mielcu, który umożliwił rodzicom zapisanie własnego dziecka do przedszkola czy szkoły przez Internet, co sprawiło, że nie trzeba było drukować ogromnej ilości papierowych dokumentów. Zmiany te powiązane są z procesem cyfryzacji szkolnictwa, którego podjął się resort cyfryzacji i NASK w postaci Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Za jej przyczyną do szkół ma trafić szybki, bezpłatny i co ważne bezpieczne łącze internetowe, co ma wpłynąć na wzrost kompetencji cyfrowych wśród uczniów.

Świat sterowany przez Internet

Cyfryzacja w Polsce a Profil Zaufany

Cyfryzacja w naszym kraju powiązana jest ze zwiększoną liczbą posiadaczy Profilu Zaufanego. Z roku na rok liczba obywateli, posiadających ten profil ulega wzrostowi. Główną rolę we wdrażaniu nowych technologii odgrywają nie urzędy na poziomie państwowym, ale właśnie samorządy. Jednym z przykładów jej zastosowania jest cyfryzacja gminnych ośrodków kultury w regionie lubelskim, nowosądeckim, starogardzkim, gdańskim, płockim i poznańskim. Do najczęstszych wnioskodawców zalicza się przede wszystkim organizacje pozarządowe, instytucje prowadzące uniwersytety trzeciego wieku oraz uczelnie wyższe. Cyfryzacja zaczyna być obecna praktycznie we wszystkich obszarach życia, nie tylko edukacji i kultury, ale także e-usług powiązanych z administracją, biznesem czy nawet ewidencją odpadów, która prowadzona jest elektronicznie.

 

Podobne artykuły