Współczesny postęp technologiczny

Współczesny postęp technologiczny

Zastosowanie sztucznej inteligencji

Obecny postęp technologiczny umożliwia powstawanie nowoczesnych urządzeń. Zastosowanie w nich sztucznej inteligencji sprawia, że przewidywanie konkretnych zdarzeń staje się powszechne. Znacznie większym poziomem inteligencji charakteryzują się współczesne sklepy, domy, pojazdy komunikacji miejskiej oraz firmy, w których pracujemy. Trudno zaprzeczyć, że dzięki temu życie jest znacznie bardziej łatwe i pojawia się mniej komplikacji. Doskonałym przykładem są komputery, do których obsługi człowiek nie jest już niezbędny. Sztuczną Inteligencję można podzielić na 3 grupy, z których pierwsza pozostaje jeszcze w fazie badań i teorii. Zgodnie z jej założeniami, ma ona zastąpić w pełni ludzki umysł.

Współczesny postęp technologiczny

Pozostałe rodzaje sztucznej inteligencji

Maszyny, które znajdują się w drugiej grupie korzystają ze sztucznej inteligencji w niewielkim stopniu. Jest to rodzaj słabej sztucznej inteligencji, ponieważ człowiek może stworzyć idealne maszyny na swój obraz, jednak nie są one w stanie odpowiedzieć na najważniejsze pytania. W grupie trzeciej zawiera się sztuczna inteligencja, która czerpie z obu wcześniej wspomnianych grup. Jej inspiracją jest umysł ludzki, jednak czerpie ona wyłącznie z rozwiązań o największej skuteczności.  

Czy istnieje zatem idealny model sztucznej inteligencji?

Obecnie nie ma na rynku modelu sztucznej inteligencji, która byłaby w stanie zastąpić ludzki umysł. Oparciem dla współczesnych systemów jest przede wszystkim zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji. Wspomniane rodzaje sztucznej inteligencji nie są jedynymi. Warto jeszcze wskazać, że istnieją dwa etapy, podczas których sztuczna inteligencja się jednak rozwija. Powstała między innymi wyspecjalizowana sztuczna inteligencja, dzięki której istnieje możliwość realizacji poszczególnych zadań. Doskonałym tego przykładem jest przeglądarka internetowa, która na podstawie aktywności w Internecie podsuwa użytkownikowi rekomendowane produkty i usługi. Natomiast ogólna sztuczna inteligencja wyróżnia się umiejętnością dokonywania właściwej oceny sytuacji.

Podobne artykuły