Połączenie zabawy z edukacją

Połączenie zabawy z edukacją

Wprowadzanie gier do edukacji dziecka jest bardzo istotne. Nie jest prawdą, że nie przynoszą one żadnych korzyści, czy rezultatów. Oczywiście wskazany jest umiar w poświęcaniu czasu na granie. Nie może to w żadnym wypadku zastąpić tradycyjnej nauki.

Połączenie zabawy z edukacją

W jaki sposób gry edukują?

Warto zacząć od tego, że większość gier zaprogramowana jest w obcym języku. Polecenia i komunikaty, które się pojawiają wspomagają zatem zapamiętywanie niektórych zwrotów. Ponadto dziecko nabywa umiejętności myślenia typowo strategicznego. Pobudza komórki do wysiłku intelektualnego oraz wspomaga koordynację ruchową. Odbyło się wiele konferencji, podczas których powyższe tezy były stanowczo potwierdzane. Dzieci często mogą odczuwać zmęczenie po odbytych lekcjach, by nie zarzucać ich kolejnymi zadaniami – można wdrożyć edukację poprzez zabawę. Rozwój kreatywności, którą można osiągnąć, jest pożądana w dalszym życiu. Poszukując pracy, ten czynnik jest bardzo częsty brany pod uwagę. Należy myśleć przyszłościowo, by możliwie najbardziej ułatwić dzieciom późniejsze wejście w świat dorosłych.

Rodzaje gier wspomagających edukację

Gry spełniają wiele funkcji, również wychowawczych i edukacyjnych. Wśród ogromnego wyboru znajduje się kilka rodzajów, w które dzieci powinny zostać wyposażone. Wyróżnia się między innymi gry sensomotoryczne. Dzięki wykonywanym ruchom i wykorzystywanym zmysłom dziecko ma szansę lepiej się rozwijać. Takie same możliwości dają gry planszowe, operacyjne, odkrywcze, czy fizyczne. Wiedza zdobyta podczas korzystania z nich jest przydatna w dalszych latach edukacji. Ciekawym rozwiązaniem są także gry symulacyjne, które wymagają określonego zachowania w danej sytuacji. Oczywiście takie działanie wymaga nie tylko kreatywności, ale i logicznego myślenia. Nauka przez zabawę to całkowicie niezbędna kwestia. Nawet jeżeli przy poszczególnych krokach w grach niezbędna jest pomoc dorosłego – to nic złego. Dziecko nie musi wiedzieć od razu wszystkiego, wystarczy stopniowa nauka, krok po kroku. Wówczas przy następnych rozrywkach będzie już o wiele łatwiej.

Podobne artykuły