Wymagania dla gabinetów fizjoterapii

Wymagania dla gabinetów fizjoterapii

Otwarcie gabinetu fizjoterapii jak i każdego biznesu pociąga za sobą wykonanie szeregu przeróżnych działań. Są określone wymogi, jakie należy spełnić, by móc założyć gabinet fizjoterapii czy też salę rehabilitacyjną. Jest to konieczne, by móc rozpocząć swą przygodę z tego typu działalnością. Obowiązkiem jest także odpowiednie wyposażenie, które najlepiej nabyć w profesjonalnym miejscu jakim z pewnością jest sklep fizjoterapeutyczny czy to tradycyjny czy online.

Wpis do KRF, czyli do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów

Kilka lat temu w celu uregulowania zawodu jaki pełnią fizjoterapeuci weszła w życie ustawa o tym zawodzie. Miało to miejsce dokładnie 31 maja 2016r. Zgodnie z tą ustawą profesja ta została zaliczona do zawodów medycznych, a prawo do jej wykonywania wymaga spełnienia konkretnych wymogów związanych z wykształceniem oraz wpisaniem do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Fizjoterapeuci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą mają obowiązek uzyskać wpis w rejestrze podmiotów, prowadzących działalność leczniczą. Rejestrację tą należy dokonać w Urzędzie Wojewódzkim właściwym pod względem miejsca rejestracji podmiotu. Wniosek ten można złożyć drogą online za pośrednictwem strony www.rpwdl.csioz.gov.pl.

Wymagania dla gabinetów fizjoterapii

Wymogi lokalowe

Zanim nastąpi uzyskanie wpisu do rejestru podmiotu leczniczego trzeba koniecznie spełnić wymogi powiązane z lokalem, w którym ma być prowadzona działalność fizjoterapeutyczna. Szczegółowe kryteria lokalowe zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku. Chodzi o to, by pomieszczenie, w którym będą udzielane usługi były przystosowane do osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Miejsca, w których znajdują się urządzenia do diatermii krótkofalowych i mikrofalowych, urządzenia do laseroterapii oraz sala kinezyterapii powinny stanowić odrębne pomieszczenia. Wszelkie urządzenia niezbędne do zabiegów fizykoterapeutycznych powinny znajdować się blisko pacjenta, by mieli zagwarantowane poczucie intymności. W każdym gabinecie fizjoterapii powinno znajdować się choć jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne przeznaczone dla pacjentów, w którym występuje natrysk oraz dostosowanie powierzchni dla osób, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 Sklep fizjoterapeutyczny, czyli miejsce wyposażenia w sprzęt do rehabilitacji

Każdy gabinet fizjoterapii musi posiadać odpowiednio dobrany sprzęt do rehabilitacji. Najlepiej go nabyć w profesjonalnych miejscach takich jak sklep fizjoterapeutyczny czy inny sklep medyczny, oferujący najnowocześniejsze przyrządy do rehabilitacji. Warto dodać, że fizjoterapeuta wykonujący świadczenia zdrowotne może korzystać tylko i wyłącznie z wyrobów medycznych spełniających wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych. Każdy zakupiony sprzęt powinien posiadać odpowiedni Certyfikat i być zgłoszony do Prezesa Urzędu Regulacji Leków i Wyrobów Medycznych. Nie można korzystać z pomocy, które nie zostały dopuszczone do użytku na terenie Unii Europejskiej.

 

Podobne artykuły