Wpływ innowacji technologicznych na rozwój firm

Wpływ innowacji technologicznych na rozwój firm

Brak podejmowanych działań, mających na celu wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań z dziedziny IT jest jedną z trzech głównych przeszkód, które destabilizują progres przedsiębiorstw. Pozostałymi barierami jest nadmierna biurokracja oraz trudności, wynikające ze struktury spółek.

Konieczność wykorzystania nowoczesnych technologii

Rozwój firmy musi iść w parze z pionierskimi systemami IT. Jest to udowodnione badaniami, przeprowadzonymi przez The Economist Intelligence, które jasno wykazały, że koncerny (aż 64%), które zastosowały programy big data zwiększyły swoją sprzedaż. Inne dane podają, iż big data jest uważana za pierwszorzędną podczas planowania strategii marketingowej na cały rok. Dziedziny działalności firmy, które muszą zostać ulepszone to przede wszystkim analiza danych. Pan Jakub Głąb (dyrektor w VSoft, zajmujący się sprzedażą i progresją firmy) potwierdza, że bez technologicznych unowocześnień nie zajdzie się zbyt daleko. Zachęca do dokonywania prognoz trendów, właściwego organizowania popytu na usługi i produkty, indywidualizowania konsumentów i kreowania dla nich odrębnych ofert, zdobycia ich zaufania oraz optymalizacji procesów. Firmy, które przechowują ogromną liczbę danych powinny skłaniać się ku nowoczesnym technologiom takich jak chmura hybrydowa.

Wpływ innowacji technologicznych na rozwój firm

Zastosowanie sztucznej inteligencji w biznesie

Gromadzenie informacji o konsumentach i ich analiza prowadzą do powodzenia w obszarze e-commerce i handlu detalicznym. Coraz częściej przedsiębiorstwa decydują się na wykorzystanie sztucznej inteligencji (AL). Prognozuje się, że w 2020 roku aż 1/3 firm będzie z niej korzystać . Accenture przewiduje, że do 2025 roku AL wpłynie na sprzedaż aż w 60%. Sztuczna inteligencja może zostać spożytkowana w dziedzinie bankowości w trakcie batalii z cyberprzestępczością i defraudacjami pieniężnymi. Dzięki ochronie danych (RODO), pobiera się te informacje, które zgodne są z zamierzonymi celami. Wszelkie działania będą monitorowane i zapisywane w systemie.

Śniadania technologiczne

Związek Zarządzania Wierzytelnościami wraz z firmą VSoft rozpoczyna nową przygodę tzw. śniadania technologiczne. Ich nadrzędnym zadaniem jest przybliżenie branży finansowej z IT, co ma przynieść pozytywne skutki dla obu tych obszarów.

Podobne artykuły