Idea Pracowniczych Planów Kapitałowych

Idea Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pod koniec ubiegłego roku w firmach wdrożono Pracownicze Plany Kapitałowe. Obecnie nie każdy pracownik musi wyrazić zgodę na przystąpienie do nich, choć docelowo ma być to rozwiązanie obowiązkowe. Głównym założeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest wzrost kwot wypłacanych w przyszłości świadczeń emerytalnych. Koszt ponoszą solidarnie wszystkie strony, czyli pracownik, pracodawca i państwo.

Idea Pracowniczych Planów Kapitałowych

W jaki sposób zapisać się do PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolne, każdy kto nie złoży rezygnacji na piśmie, przystąpi do niego automatycznie. Zatem nie ma potrzeby zgłaszania chęci uczestnictwa w programie. Obecnie możliwość zapisu do PPK objęła jedynie duże firmy, mniejsze przedsiębiorstwa muszą jeszcze poczekać.

Rezygnacja z Pracowniczych Planów Kapitałowych

Gdyby pracownik po jakimś czasie stwierdził, że jednak nie chce być uczestnikiem Pracowniczego Planu Kapitałowego, może złożyć pisemną rezygnację. W sieci udostępniono specjalny formularz, którego wypełnienie i złożenie do kadr spowoduje wypisanie się z programu. Wstrzymanie wpłat następuje od miesiąca, w którym pracownik złożyć rezygnację. Przy czym ważne jest jasne potwierdzenie, że pieniędzy, które już zostały wpłacone na poczet uczestnictwa w PPK nie podlegają zwrotowi. Oczywiście istnieje również możliwość rezygnacji jeszcze przed zawarciem umowy wprowadzenia do firmy Planów Kapitałowych. Pracownik powinien mieć również świadomość, że obecnie złożona rezygnacja jest ważna przez 4 lata, po tym czasie konieczne jest ponowne wysłanie rezygnacji. Zainteresowanie rezygnacją z uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych wynika z wcześniejszych problemów z Otwartym Funduszem Emerytalnym. Wielu ludzi woli dmuchać na zimne, niż po raz kolejny pozwolić się zwodzić przez bliżej nieokreślony czas. Obecnie rezygnacja z przynależności do PPK jest jak najbardziej przyjmowana. Jednak w przyszłości może być to obowiązek, co z pewnością wywoła niezadowolenie pracowników większości firm. Jednak z pewnością odbędzie się wówczas wiele kontroli mających na celu sprawdzenie, czy obowiązek jest respektowany przez Pracodawców.

Podobne artykuły