Szerokie pojęcie logistyki

Szerokie pojęcie logistyki

Branża logistyczna świadczy szerokie spektrum różnorakich usług. Wśród nich są usługi spedycyjne, które następnie można podzielić na mniejsze podkategorie. Poniżej predstwiamy podział usług spedycyjnych oraz wskazujemy, co jet najważniejsze w logistyce.

Kategorie usług spedycyjnych, transportowych i magazynowych

Obecnie usłui spedycyjne to pojęcie szerokie, dlatego dla lepszego zorientowania w temacie, stworzono podkategorie. Zatem do usług spedycyjnych zalicza się:

 • sporządzanie protokołów, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód

 • zajmowanie się przygotowywaniem dokumentacji, w tym odpraw celnych

 • zawieranie umów związanych z przewozem, ważeniem oraz znakowaniem towaru

 • udzielanie porad

 • planowanie tras przejazdu,

 • wybór pojazdów, które będą brały udział w transporcie,

 • ustalanie warunków przewozu, w tym np. cen za poszczególne usługi

Inną składową usług logistycznych, są usługi transportowe. Tutaj zazwyczaj chodzi głównie o wybór drogi, jaką zostaną przewiezione towary. Do wyboru są drogi: morska, kolejowa, lotnicza, drogowa, kombinowana.

Oczywiście, usługi logistyczne to również magazynowanie towarów. Magazynowanie to wszystkie usługi związane z:

 • zarządzaniem zasobami oraz zapasami

 • przyjmowaniem towarów,

 • formowaniem oraz rozwiązywaniem jednostek ładunkowych

 • kompletowaniem przesyłek

 • sortowaniem

 • pakowaniem i przepakowywaniem,

Ostatnią kategorią są usługi dodatkowe. Są to wszystkie usługi logistyczne, których nie da się przyporządkować do żadnej z wymienionych wyżej kategorii. Należą do nich m.in. dodawanie instrukcji do kart gwarancyjnych, tworzenie zestawów promocyjnych i ustalanie wszelkiego rodzaju zasad związanych ze zniżkami oraz rabatami, a także etykietowanie produktów.

Inwestycja w rozwój firmy

Jeżeli przedsiębiorstwo jest w jakikolwiek sposób związane z transportem, sprzedażą, marketingiem lub planowaniem, to warto zatrudnić logistyków, którzy zajmą się wykonywaniem i planowaniem czynności zaliczających się do szeroko pojmowanej logistyki. Dzięki nim, wszystkie przedsięwzięcia, które będą odbywać się w naszej firmie, zostaną dobrze zaplanowane. Z pewnością wpłynie to pozytywnie na osiągnięcia firmy. Zatrudnienie profesjonalnych logistyków, którzy zajmą się organizacją, planowaniem transportów oraz wieloma kwestiami prawnymi, z pewnością będzie dobrą inwestycją w ogólny rozwój firmy.

Nie oszczędzaj na istotnych kwestiach

Czasami może nam się wydawać, że logistyka i organizacja, to branże, na których zna się każdy. Nic bardziej mylnego! To dzięki dobrej organizacji oraz umiejętnemu planowaniu, a także podziałowi obowiązków, jesteśmy w stanie osiągać sukcesy na polu zawodowym w obszarze logistyki. Dobry logistyk jest w stanie dysponować posiadanymi zasobami (zarówno ludzkimi, jaki i materialnymi) w taki sposób, żeby osiągać jak najlepsze wyniki, ponosząc przy tym minimalne koszty. Usługi logistyczne są bardzo potrzebne, szczególnie w przypadku konieczności zorganizowania transportu lub dowolnego przedsięwzięcia, związanego ze sprzedażą. Dobry logistyk jest w stanie pomóc w organizacji wszystkiego również od strony prawnej, która czasami jest dość zawiła i nie do końca zrozumiała dla człowieka, który nie jest w tym obszarze specjalistą.


Szerokie pojęcie logistyki

Podobne artykuły