Jak wygląda produkcja papieru?

Jak wygląda produkcja papieru?

Z papierowych produktów korzysta się właściwie codziennie, tworzy się między innymi notatki na kartkach papieru. Ponadto powstają wizytówki, ulotki oraz inne materiały firmowe. Nie można oczywiście zapominać o opakowaniach różnego rodzaju. Wszystko to prowadzi to wniosku, że warto bliżej przyjrzeć się poszczególnym etapom produkcji papieru.

Czym jest papier?

Papier to nic innego jak włóknista masa pochodzenia organicznego, może mieć gramaturę od 28 aż do 200 gram na metr sześcienny. Do produkcji papieru wykorzystuje się obecnie włókna z celulozy, ewentualnie ścieru drzewnego. Materiały te otrzymuje się w drodze ścierania, mielenia drewnianych bali. Papier powstaje ponadto z pewnych gatunków drzew, na przykład świerku, brzozy, jodły, osiki. Włókna roślinne mogą również powstawać z innych materiałów, między innymi słomy, bawełny, trzciny, konopii i bambusa.

Jak wygląda produkcja papieru?

Z jakich etapów składa się produkcja papieru?

Na produkcję papieru składają się trzy etapy, z których pierwszym jest odpowiednie przygotowanie masy papierniczej. Dwie kolejne to już etapy produkcyjne. W pierwszym etapie dochodzi do zmielenia masy papierniczej, a służą do tego specjalnie przygotowane noże. Są one potrzebne do rozgniatania, cięcia i gładzenia materiału, a taki krok jest niezbędny do nadania większości właściwości. Kolejnym krokiem jest zaklejanie papieru, przez co końcowemu produktowi zapewnione jest przenikanie cieczy. Kolejne jest wypełnianie masy wypełniaczami, barwienie, rozwodnienie i oczyszczanie papieru. Dopiero na samym końcu następuje chłodzenie papieru oraz jego zwijanie.

Papier - jego właściwości i klasy

Każdy papier ma swoje właściwości, wpływają one na jego ogólny wygląd i przydatność. Wśród najważniejszych wyróżnia się białość, chłonność oleju, drukowność wyrobów, gęstość pozorna, gładkość, grubość, jednorodność, nieprzezroczystość, odporność, połysk, samorozerwalność i wilgotność. Jeżeli natomiast chodzi o klasy, to głównym czynnikiem w podziale jest zróżnicowanie pod względem zawartości procentowej włóknistych surowców. Określa się w ten sposób ogólną jakość produktu i jego przeznaczenie.

 

Podobne artykuły