Czy pracodawcy mają obowiązek finansować szkolenia pracowników?

Czy pracodawcy mają obowiązek finansować szkolenia pracowników?

Wszelkie formy podnoszenia kompetencji zawodowych przez pracowników są korzystne nie tylko dla nich, ale także i ich pracodawców. Jak więc podzielić finansowanie za szkolenia i kursy, czy też studia podejmowane przez osoby zatrudnione?

Kształcenie pracowników przynoszą przychód

Ważnym faktem jest to, że przedsiębiorca, sponsorujący swoim etatowcom dodatkowe formy podnoszenia kwalifikacji może wydatki te zaklasyfikować do finansów, związanych z uzyskaniem przychodu w swojej firmie. Ma to miejsce wtedy, gdy pracownik ten szkoli się w obszarze realizowania przez niego zleconych przez pracodawcę mu obowiązków. Warto dodać, że każde finansowanie zatrudnionej osoby powiązane jest z zarządzanym przez niego przedsiębiorstwem, stąd określany będzie mianem kosztu podatkowego. Należy brać pod uwagę to, że wiele różnych modeli podnoszenia kwalifikacji nie spełnia właściwych kryteriów w przepisach ustaw o podatkach typu PIT i CIT.

Czy pracodawcy mają obowiązek finansować szkolenia pracowników?

Kryteria uzyskania przychodu z fundowanych szkoleń

Zgodnie z panującymi normami, aby szkolenie zostało uznane za koszt uzyskania przychodu musi zostać poniesiony w celu ich uzyskania bądź ubezpieczenia podłoża tych przychodów. Trzeba pamiętać, że każde działanie, mające na celu podnoszenie kompetencji zawodowych zatrudnionego musi być skorelowane z obowiązkami wykonywanymi u pracodawcy. Ponadto zdarza się, że dane szkolenie odpowiada wielu pracownikom, którzy pełnią całkiem inne obowiązki w firmie.

Przemyślane działania pracodawcy

Każdy przedsiębiorca musi bardzo dokładnie przeanalizować czy dany wychód będzie powiązany z obowiązkami pracownika, jakie pełni w przedsiębiorstwie. Bywa i tak, że pozyskane kompetencje przez pracownika wpłyną na przychód zakładu pracy lub go ubezpieczą, ale dopiero za jakiś czas. Takie wydatki firmy są także klasyfikowane do otrzymania kosztów przychodu.

Należy pamiętać, że to obowiązkiem pracodawcy jest dokładne sprawdzenie korelacji podejmowanych kursów czy szkoleń między zadaniami, wykonywanymi przez pracownika. Podobne działania trzeba wdrożyć w przypadku, kiedy przedsiębiorca będzie chciał poszerzyć swoje kwalifikacje dla dobra swej firmy.

 

Podobne artykuły