Jak powinna wyglądać rozmowa z komornikiem?

Jak powinna wyglądać rozmowa z komornikiem?

 

Przed rozmową z komornikiem, pamiętajmy o kilku ważnych kwestiach. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych kłótni i zaoszczędzimy cenny czas. Wielu dłużników ma jeden podstawowy problem. Twierdzą, że nie są winni żadnych pieniędzy. Uważają, że postępowanie egzekucyjne powinno być umorzone. Starają się przekonać komornika, że wyrok jest niesprawiedliwy lub informują, że tylko poręczyli dług, a sami go nie zaciągnęli. Niektórzy dłużnicy są agresywni i żądają od komornika natychmiastowego umorzenia postępowania. Jednak pamiętajmy, że jest to bezcelowe działanie.

 Jak powinna wyglądać rozmowa z komornikiem?

Spokojna rozmowa

Rozmawiając z komornikiem, zachowajmy przede wszystkim spokój. Utarczki słowne nie mają najmniejszego sensu. Komornikzajac.pl ma pewne obowiązki i prawa określone przez prawo. Warto znać podstawowe reguły rządzące postępowaniem egzekucyjnym. Wtedy możemy go przyspieszyć bez poczucia, że nas skrzywdzono. Jeśli nie wiemy, jakie czynności egzekucyjne może podjąć komornik, czujemy się często rozżaleni. Niestety w takim przekonaniu często utwierdzają nas media. Szukają taniej sensacji, zamiast edukować dłużników. W konsekwencji cała procedura egzekucyjna może być uciążliwa i skomplikowana. Zamiast reagować na każde działanie komornika agresją, sprawdźmy, jakie prawa i obowiązki prawnie nam przysługują.

Niepotrzebne emocje

Wielu dłużników reaguje bardzo emocjonalnie. Pomimo problemów finansowych zawsze postarajmy się zachować spokój. To znacznie ułatwi komunikację z komornikiem. Nie kierujmy się gwałtownymi emocjami, oburzeniem i złością. Agresja słowna i fizyczna może mieć prawne konsekwencje. Komornik jest publicznym funkcjonariuszem. Dlatego przysługuje mu specjalna ochrona przed znieważeniem, czynną napaścią i nietykalnością cielesną.

 Jak powinna wyglądać rozmowa z komornikiem?

Utrudnianie czynności egzekucyjnych

Nie utrudniajmy komornikowi czynności egzekucyjnych. Jeśli, pomimo upomnienia, nadal będziemy utrudniać komornikowi pracę, musimy się liczyć z wydaleniem z miejsca czynności. Jeżeli nie zastosujemy się do tego nakazu, możemy zostać ukarani grzywną. W ostateczności komornik może zadzwonić na policję. Dlatego nie stwarzajmy dodatkowych przeszkód.

Pamiętajmy jeszcze o jednej istotnej kwestii. Jeżeli komornik poprosi nas o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania, musimy podać niezbędne informacje. Jeżeli świadomie będziemy wprowadzać komornika lub błąd, lub odmówimy udzielania odpowiedzi, liczmy się z karą finansową.

Podczas rozmowy z komornikiem skoncentrujmy się przede wszystkim na znalezieniu sposobu rozwiązania problemu. Nie ma jednego uniwersalnego sposobu postępowania. Dlatego przedyskutujmy z komornikiem wszystkie opcje spłaty. Znajdźmy wspólnie takie rozwiązanie, które zadowoli obie strony. Wtedy szybciej wyjdziemy na prostą. Sami też możemy wysunąć propozycję spłaty. Komornik, biorąc pod uwagę żądania wierzyciela i obowiązujące przepisy prawne, oceni naszą propozycję. Powiadomi nas o swojej decyzji i wskaże możliwe sposoby zażalenia. Na koniec pamiętajmy, że komornik udziela pouczeń, a nie porad prawnych. Powinien działać obiektywnie i bezstronnie.

Podobne artykuły