O AL, czyli sztucznej inteligencji

O AL, czyli sztucznej inteligencji

Nie jest już tymczasowym nurtem, jest ona niezbędna w prowadzeniu współczesnej firmy. Wysoko wyspecjalizowane oprogramowania stosuje się już w wielu przedsiębiorstwach, które integralnie są stosowane do progresu w świecie przemysłowym. Ponadto, stają się propagatorami nowoczesnych trendów w rozwoju w przemyśle 4.0.

Zalety sztucznej inteligencji

Artificial Intelligence działa w oparciu o machine learning, to znaczy na podstawie algorytmu uczenia maszynowego. Dana maszyna otrzymuje informacje i eksploruje w nich kanonu. Po pełnej diagnozie wie, czy należy wszcząć odpowiednie postępowanie. Stąd możliwość przetwarzania danych, ich analizowania, a następnie konwertowania na wiedzę. W nabywaniu wiedzy przez maszyny stosuje się deep learning. Dzięki temu maszyna jest w stanie wykonywać obowiązki naturalne dla człowieczego mózgu, chodzi o rozpoznawanie obrazów i kreowanie rokowań. Ten innowacyjny kierunek wykorzystywany w analityce wpływa na skuteczne wdrażanie nowych ulepszeń oraz na pozytywne zmiany w komunikacji. Prowadzi to również do bardziej świadomych rezolucji biznesowych i sprawniejsze radzenie sobie z problemami. Zastosowanie sztucznej inteligencji można zauważyć w dziedzinie motoryzacji, handlu i retailu.

O AL, czyli sztucznej inteligencji

Koniec z działaniami prewencyjnymi

Praktyką wykorzystywaną przed zastosowaniem AL były działania prewencyjne, które zastępowały części maszyn zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami firm. Sztuczna inteligencja wprowadziła dokonywanie stałych kontroli działalności maszyn, ich analiz i diagnoz obecnej sytuacji. Dzięki temu jasno widać, kiedy istnieje potrzeba wymiany danej części. Wpływa to korzystnie na dochody firmy, ponieważ oszczędzają oni na niepotrzebnych wymianach dobrych części oraz zapobiegają przerwaniu pracy danej maszyny.

Digital twins

Wiele modeli i urządzeń zostaje zamieniane na nowoczesne symulacje wirtualne tzw. digital twins. Ich przeznaczenie i działania nie będą się różnić od swych poprzedników. Głównym kontrastem jest znaczne zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie produktywności maszyn. Dzięki AL szybko można zauważyć przyczynę problemu i jej zaradzić. Możliwe jest to przez monitorowanie systemu produkcyjnego. Nowoczesne maszyny sprawnie nabywają nowe umiejętności, łatwiej się z nimi współpracuje oraz sprawiają, że bezpiecznie się pracuje z pracownikami, co wpływa na zmniejszenie kosztów, wynikających z wypadków, zaległości czy deficytów produkcyjnych.  

 

 

 

 

 

Podobne artykuły