Dwudniowe Global Media Forum

Dwudniowe Global Media Forum

W połowie czerwca odbyła się konferencja Global Media Forum, za której organizację odpowiadała Deutsche Welle. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele ponad 120 krajów zgromadzonych na wspólnej dyskusji. Ta zaś koncentrowała się przede wszystkim na wyzwaniach dziennikarstwa, z jakimi mierzyć się będziemy po pandemii koronawirusa. Wydarzenie odbyło się w dniach 14-15 czerwca.

Nagranie Angeli Merkel

Dwudniowe forum odbywało się w formie hybrydowej. Spotkanie stacjonarne odbywało się w siedzibie Deutsche Welle. Z kolei część uczestników łączyła się drogą online. Uroczyste otwarcie Global Media Forum zostało zainaugurowane przez kanclerz Angelę Merkel. Podczas otwierającego wystąpienia zostało uruchomione wideo nagrane przez przywódczynię Niemiec. Mówiła na nim o niezwykle trudnym zadaniu zachowania właściwej równowagi pomiędzy wolnością w sieci a ochroną podstawowych praw. Zaznaczyła ona, że demokratyczne, otwarte na nowości społeczeństwa muszą świadomie podjąć dyskusję o znaczeniu wolności i innych praw człowieka.

Dwudniowe Global Media Forum

Problem prześladowania dziennikarzy w Europie

W trakcie konferencji był poruszony temat prześladowania dziennikarzy w Europie. Na pierwszy plan wysunęła się oczywiście Białoruś rządzona przez Aleksandra Łukaszenkę. W tej sprawie głos zabrała m.in. Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji. Sam dyrektor generalny DW Peter Limbourg podkreślił, że media działające na Białorusi nie uprawiają dziennikarstwa, a jedynie czystą propagandę.

Dziennikarstwo w czasie pandemii

Jednym z kluczowych zagadnień poruszanych w trakcie dwudniowego forum jest również kwestia wolności przekazu informacji w czasie pandemii, a także związany z tym globalny kryzys. Choć mówiła o tym kanclerz Niemiec, również inni przedstawiciele istotnych partii i organizacji podkreślili, jak trudnym zadaniem jest mierzenie się ze skutkami pandemii nie tylko w sferze zdrowotnej, ale i w kontekście przekazu informacji. Przedstawicielka Partii Zielonych Annalena Baerbock podkreśliła, że jeszcze przed wybuchem pandemii dziennikarstwo było pod niezwykle dużą presją, dodatkowo nasiloną przez pandemię.

Podobne artykuły