Czym jest rebranding i dlaczego tak wiele firm się na niego decyduje?

Czym jest rebranding i dlaczego tak wiele firm się na niego decyduje?

Pod pojęciem rebrandingu kryje się proces odnowienia wizerunku marki oraz poprawy niektórych, istotnych elementów związanych z jej funkcjonowaniem. Rebranding może dotyczyć zarówno całej firmy lub marki, jak i tylko niektórych oferowanych przez nią usług. Głównym celem rebrandingu jest dostosowanie wizerunku marki lub firmy do wymagań współczesnego świata oraz sprostanie oczekiwaniom jej odbiorców i partnerów biznesowych.

Kiedy najczęściej wykonuje się rebranding?

Rebranding jest jedną z wiodących usług oferowanych przez profesjonalne agencje brandingowe. Jest to skomplikowany i wieloetapowy proces zmiany postrzegania marki, który realizuje się poprzez modyfikację pewnych elementów, za pomocą których firma komunikuje się ze swoimi odbiorcami. Rebranding najczęściej obejmuje takie działania, jak m. in. zmiana nazwy firmy, produktu lub usługi, modyfikacja lub całkowite przekształcenie logo oraz zmiana wizerunku marki.

Na rebranding najczęściej decydują się firmy, w przypadku których aktualny wizerunek nie pozwala skutecznie realizować założonych celów. Wiele przedsiębiorstw na pewnym etapie orientuje się, że ich wizerunek stał się przestarzały i niedostosowany do wymagań współczesnych odbiorców oraz rynku. Motywem do przeprowadzenia rebrandingu może być także nawiązanie współpracy z nowymi partnerami biznesowymi. Realia na współczesnym rynku zmieniają się bardzo szybko i tylko firmy, które za nimi podążają i są w stanie odpowiednio się do nich dostosowywać mają szansę na realizację swoich celów.

Czym jest rebranding i dlaczego tak wiele firm się na niego decyduje?

Najważniejsze cele profesjonalnego rebrandingu

Głównym celem, który przyświeca firmom decydującym się na rebranding, jest dostosowanie swojego wizerunku do wymagań oraz oczekiwań współczesnych odbiorców i partnerów biznesowych. Prawidłowo przeprowadzony rebranding daje firmie bardzo szerokie możliwości, większe szanse na zainteresowanie odbiorców swoją ofertą oraz wyróżnienie się na tle konkurencji. Diametralna zmiana wizerunku często staje się także jedyną szansą na wyjście firmy z kryzysu, kiedy zazwyczaj nie jest możliwe odbudowanie jej wizerunku w obecnym kształcie.

Proces rebrandingu powinien rozpocząć się od zrozumienia, czym właściwie jest marka i jakie cele przyświecają jej działalności. W tym celu agencje brandingowe przeprowadzają dogłębną analizę dotychczasowych działań marki, jej konkurencji oraz całej branży, w której ona funkcjonuje. Dopiero po poznaniu mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz sprecyzowaniu nowych celów, możliwe staje się bowiem opracowanie skutecznej strategii, która umożliwi firmie realizację jej dążeń w zupełnie nowej postaci.

Profesjonalnie przeprowadzony rebranding jest bardzo skomplikowanym i wymagającym procesem, który powinien być przeprowadzony tylko przez profesjonalną i doświadczoną agencję brandingową działającą na wielu polach. Jego realizacja wymaga także ścisłej współpracy pomiędzy agencją a zleceniodawcą, gdyż tylko wzajemne zaangażowanie, dobra komunikacja oraz kompleksowe podejście do zadania jest w stanie przynieść pożądane rezultaty i przekształcić markę w bardziej przyjazną oraz lepiej dostosowaną do potrzeb współczesnych odbiorców.

Podobne artykuły