Project Manager – jak zaprojektować własną przyszłość?

Project Manager – jak zaprojektować własną przyszłość?

Wśród światowych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw ogromny procent stanowią środowiska projektowe. Zawód project manager już kilkanaście lat temu był najbardziej pożądanym stanowiskiem w Polsce. Jego popularyzacja wywołała ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z dedykowaną wiedzą. Czy warto studiować zarządzanie projektami?

Doskonalenie umiejętności pod okiem najlepszych

Szacuje się, że zaledwie jedna trzecia wszystkich firmowych projektów kończy się sukcesem. Co z pozostałymi? Wdrażanie kampanii reklamowych, modernizacja któregoś działu firmy, wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu czy tworzenie aplikacji – to wszystko są projekty, z którymi pracownicy spotykają się na każdym etapie swojej kariery.

Co najczęściej idzie nie tak? Realizacja projektu zazwyczaj nie idzie zgodnie z czasem, przekracza firmowy budżet lub umiejętności pracowników. Dlatego zarządzanie projektami studia to skuteczne rozwiązanie, które wyposaży studentów w specjalistyczną wiedzę pozwalającą na realizację większych i mniejszych projektów z sukcesem.

Cel studiów

Założeniem uczelni o kierunku zarządzanie projektami jest przekazanie „filozofii biznesowej”, której najważniejszym elementem jest rozwój przedsiębiorstwa lub organizacji za pośrednictwem zróżnicowanych projektów.

 Project Manager – jak zaprojektować własną przyszłość?

Studenci w trakcie nauki zdobywają praktyczne umiejętności związane ze sprawnym i efektywnym zarządzaniem projektami i zespołami projektowymi z uwzględnieniem firmowego środowiska. Uczniowie rozwijają w tym czasie kompetencje kontekstowe, behawioralne oraz praktyczne, które odbywają się najczęściej w formie warsztatów.

Przedmioty na studiach

Zarządzanie projektami to kierunek z innowacyjnym podejściem. Wśród przedmiotów realizowanych w ramach programu znajdują się między innymi: zarządzanie zespołem projektowym, zarządzanie informacją w firmie, finansowanie projektów ze środków unijnych, negocjacje i kierowanie zespołem, metodyka zarządzania projektami czy zarządzanie budżetem, zakresem oraz czasem projektu. Studenci zgłębią tajniki Lean Managementu, a także opanują obsługę programu MS Project – jednego z najczęściej używanych narzędzi IT dedykowanych kierownikom projektu.

Sylwetka i cechy absolwenta

Project Manager, dzięki wiedzy zdobytej na studiach kierunkowych, potrafi nie tylko ocenić celowość, wykonalność i opłacalność projektu, ale i sporządzić szczegółową analizę i plan zaangażowania poszczególnych pracowników.

Zarządzaniem przebiegiem projektu, efektywne koordynowanie prac zespołu projektowego, dokonywanie autoprezentacji i prowadzenie negocjacji to kolejne umiejętności, które absolwenci wykształcą w ramach nauki akademickiej.

Następstwem uczestnictwa w zajęciach jest pozyskanie konkretnych cech, niezbędnych na stanowisku project managera. Należą do nich między innymi zdolność przewodzenia i pełnienie różnych ról w czasie trwania projektu, otwartość, kreatywność, twórczy krytycyzm, zorientowanie na realne potrzeby i osiągane rezultaty, zdolność analizy, a także wrażliwość na różnice kulturowe uczestników projektu.

Podobne artykuły